sun

Ile prąd od 2023

Ile prąd od 2023?

Od 2023 roku w Polsce planowane jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dostaw prądu. Głównym celem tych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnej elektrowni, modernizacja sieci elektroenergetycznej oraz wprowadzenie nowych technologii, które umożliwią bardziej efektywne i stabilne dostawy energii.

Jednym z głównych aspektów planowanych zmian jest rozwój energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej. Polska ma ogromny potencjał w tych obszarach i nowe regulacje mają na celu wykorzystanie go w pełni. Planuje się budowę nowych farm wiatrowych oraz instalację paneli słonecznych na dachach domów i innych budynków. Wprowadzenie tych technologii pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Możesz również polubić…