Czym jest OZE?

OZE

OZE, czyli odnawialne źródła energii, nie zostaną nigdy wyeksploatowane. Metody ich wykorzystywania są wciąż udoskonalane i unowocześniane. W ciągu ostatnich lat źródła te mają coraz większe znaczenie w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Wiąże się to z wieloma korzyściami dla środowiska, takimi jak zmniejszanie jego zanieczyszczenia.

Jakie odnawialne źródła energii są wykorzystywane w Polsce?

Każda gałąź gospodarki wymaga do funkcjonowania energii. Służy ona do zasilania urządzeń i wykonywania wszystkich niezbędnych czynności. W naszym kraju wykorzystywane są wciąż głównie nieodnawialne źródła energii, czyli węgiel kamienny i brunatny. Warto walczyć o to, by OZE zyskiwały na znaczeniu. Stanowią one niewyczerpane źródło energii i nie przynoszą tylu szkód środowisku naturalnemu. W Polsce da się je pozyskać z:

  • energii słonecznej – ma ona największy potencjał energetyczny,
  • energii wiatru – rozwiązanie to może być nieco mniej opłacalne ze względu na różnorodność stref wietrzności,
  • energii wody – jest ona najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej,
  • energii geotermalnej – postrzegana głównie jako źródło energii cieplnej,
  • energii biomasy – powstaje poprzez wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji.

Podczas wykorzystywania OZE należy zadbać o zapewnienie odpowiednich właściwości technicznych umożliwiających ich eksploatację.

Jak uzyskać dotację na OZE?

Naturalna energia

Odnawialne źródła energii mogą być wykorzystywane przez różne podmioty gospodarcze i osoby prywatne. Warto skorzystać z dotacji na nie. Wcześniej należy dopełnić niezbędnych formalności i odpowiednio uargumentować potrzebę zdobycia dofinansowania. Najważniejsze czynniki mające wpływ na uzyskanie wsparcia to:

  • określenie statusu osoby fizycznej lub prawnej,
  • lokalizacja,
  • rodzaj wybranego OZE,
  • złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Dotacje są przyznawane pod nadzorem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a potem jednostek wojewódzkich i mniejszych podmiotów, które im podlegają.