Cena energii elektrycznej – z czego wynika?

cena prądu

W dobie nieustannych podwyżek cen prądu warto zdać sobie sprawę jakie czynniki mają wpływ na ostateczny kwotę znajdującą się na rachunku za energie. Ich przeanalizowanie może pozwolić na zmianę sposobu jej pozyskiwania, a za tym idzie na znaczne oszczędności. Podpowiadamy, co składa się na cenę prądu.

Opłaty za energie elektryczną

Rachunek za energie elektryczną składa się na kilka części składowych uzależnionych od różnych zmiennych. Najbardziej oczywistą z nich jest część opłaty wynikająca z ilości zużytego prądu. Przeważnie jest to niemal połowa ceny energii elektrycznej widniejącej na rachunku. Tak zwana energia czynna może mieć różną wartość. Cena 1 kWh jest zależna od danego sprzedawcy i dystrybutora energii elektrycznej. Dlatego warto porównywać ich oferty, co może skutkować znalezieniem tańszego dostawcy prądu. Ponadto na rachunku znajduje się stała opłata handlowa, która jest naliczana niezależnie od ilości zużytej energii.

Opłaty za dystrybucje energii elektrycznej

Kolejne istotne czynniki wpływające na ceny energii elektrycznej to opłaty uiszczane za jej dystrybuuje. Do tego typu elementów rachunku za prąd zalicza się:

cena prądu
  • opłatę sieciową stałą – ta część składowa rachunku wynika z kosztów ponoszonych przez dystrybutora generowanych przez wykorzystywane urządzenia umożliwiające sprawne działanie sieci elektrycznej.
  • opłatę abonamentową – stawka związane z odczytywaniem i kontrolowaniem zużycia energii przez klientów wybranego dostawcy energii.
  • opłatę sieciową zmienną – jej wysokość jest uzależniona od ilości pobieranego prądu oraz ewentualnych strat, które mogą się przytrafić podczas jego dostarczania.
  • opłatę jakościową – ta część jest zależna od ilość zużytej energii, jej stawka jest ustalana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
  • opłatę OZE – stawka zmienna, jej wartość jest zależna od ilości zużywanej energii pochodzącej z odnawialnych i ekologicznych źródeł.
  • opłatę za moc – jest to niewielka kwota opłacana na wypadek kryzysu energetycznego. Ma na celu zabezpieczanie przed ewentualnym brakiem dostępu do prądu.